Xử lý chất thải bệnh viện và những hướng đi mới

Xử lý chất thải bệnh viện và những hướng đi mới

Công tác xử lý nước thải bệnh viện, xử lý chất thải y tế của nước ta hiện nay đang vướng mắc khá nhiều vấn đề. Đặc biệt hơn nữa là không chỉ có các bệnh viện tuyến huyện mà khá nhiều các bệnh viện trung ương cũng mắc phải như vấn đề về vốn, về quy hoạch, về trang thiết bị xử lý nguồn chất thải, công nghệ xử lý …Mới đây nhất là nhưng thông tin về ô nhiễm nguồn thải của bệnh viện tỉnh Sơn La, cùng với đó là hàng loạt những câu chuyện về hệ thống xử lý nước thải của các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước khiến dư luận đang khá lo lắng cho môi trường Việt Nam trong những năm tới. Vậy giải quyết những vấn đề này như thế nào ? mời bạn cùng môi trường PERSO tìm hiểu một số những thông tin liên quan :

Tăng cường quản lý chất thải y tế trong Bệnh Viện

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Hải Dương thì để công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xử lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế. Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xử lý chất thải để đảm bảo công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định.

Xử lý nước  thải bệnh viện - xử lý chất thải y tế đang là vấn đề của xã hội
Hệ thống xử lý chất thải bệnh viện hiện đại

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện bố trí nhân lực, kinh phí và tổ chức thực hiện công tác xử lý chất thải, xử lý nước thải theo quy định để bảo vệ môi trường. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý chất thải y tế. Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ sở y tế và người dân trong việc quản lý chất thải y tế.

Đối với các bệnh viện cần tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường của các bệnh viện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện quản lý, xử lý chất thải rắn y tế đúng theo quy định không để tình trạng lọt rác thải y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành; Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định, hệ thống xử lý chất thải rắn (nếu có).

Những hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tiêu biểu
Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tiêu chuẩn

Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện, đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý, báo cáo cơ quan quản lý về môi trường theo quy định. Trường hợp nước thải y tế sau xử lý không đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, bệnh viện phải có kế hoạch khắc phục phù hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định.

Bình Định triển khai nhiều dự án xử lý chất thải quy mô

Cùng với Hải Dương, Bình Định cũng đang gấp rút cho triển khai các dự án xử lý nước thải bệnh viện, dự án xử lý chất thải, quản lý chất thải y tế nhằm đảm bảo vấn đề về môi trường của Tỉnh.
Theo Thỏa thuận tài trợ số 04/BYT-TTTT ngày 13/4/2015 giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Bình Định, tỉnh Bình Định có 04 Bệnh viện được phê duyệt danh mục đầu tư và hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền là 40.478 triệu đồng từ Dự án” Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện ” đó là: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 19.643 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn 8.065 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn 8.091 triệu đồng và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong 4.679 triệu đồng

Những vấn đề với nước thải bệnh viện - những dự án xử lý nước thải bệnh viện tại Việt Nam
Công tác triển khai những dự án xử lý nước thải bệnh viện, xử lý chất thải y tế tại Bình Định

Theo nội dung thỏa thuận Bộ Y tế đóng vai trò chủ quản dự án được xác định theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án và Ban quản lý dự án Trung ương để triển khai Dự án, lựa chọn cơ quan kiểm định độc lập và Nhóm tư vấn kỹ thuật của Dự án. Về phía tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ định chủ đầu tư cho các tiểu dự án, ưu tiên lựa chọn Sở Y tế hoặc Giám đốc Bệnh viện thụ hưởng. UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch quản lý chất thải y tế của tỉnh, kế hoạch quản lý chất thải các bệnh viện xin tài trợ và phê duyệt dự án ( đối với các tiểu dự án ); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các Báo cáo khác theo hướng dẫn của Dự án, Quy định của Hiệp hội và qui định hiện hành của Chính phủ. Ngoài những nội dung chính nêu trên, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các tiểu dự án được tài trợ theo đúng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, bảo đảm hiệu quả với các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hành phù hợp về mặt kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, tài chính, quản lý, môi trường và xã hội đồng thời thực hiện việc triển khai các tiểu dự án theo đúng tiến độ cam kết đã nêu trong phụ lục của bản thỏa thuận.

Môi trường PERSO - CÔng ty chuyên về xử lý nước thải sinh hoạt uy tín và chuyên nghiệp tại Hà NỘi. Với nhiều năm kinh nghiệm , cùng với những thế mạnh trong xử lý nước thải và cung ứng thiết bị cho các đơn vị môi trường, cơ quan, tổ chức có nhu cầu ...