Tags Posts tagged with "tin tuc moi truong 2016"

tin tuc moi truong 2016

Thời gian gần đây có lẽ là tín hiệu báo động cho môi trường Việt Nam, khi mà hàng loạt những đơn vị từ những doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, cho tới những hộ cá nhân bị phạt và xử lý về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, đáng kể phải kể tới các hoạt động xả thải chui chưa qua xử lý ra môi trường, vấn đề về rác thải y tế, vấn đề về nước thải chăn nuôi, khí thải …

Phát triển công nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia trong công cuộc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, mặt trái của chúng là vấn đề về an toàn môi trường. Chỉ tính riêng với lĩnh vực khai khoáng, với tốc độ tăng trưởng nhanh về công nghiệp và khai thác khoáng sản như hiện nay thì môi trường nước ta đang có nhiều biểu hiện suy thoái và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Xử lý nhiều trường hợp gây ô nhiễm môi trường về nước thải

Thời gian gần đây có lẽ là tín hiệu báo động cho môi trường Việt Nam, khi mà hàng loạt những đơn vị từ...