Tags Posts tagged with "diem tin moi truong 2015"

diem tin moi truong 2015

Như tin đã đưa, trong cuối những năm 2014, đầu những năm 2015 hàng loạt những dự án xử lý nước thải trọng điểm được khởi công và xây dựng. Có những dự án dự kiến sẽ hoạt động vào đầu năm 2015  này nhưng hiện tại 1/2 năm đã đi qua hãy xem những dự án xử lý nước thải nào đã hoàn thành, còn những công trình nào? nguyên nhân tại sao lại có những sự chậm chễ này?

Những đơn vị xả thải trái phép không qua hệ thống xử lý nước thải mà tống thẳng ra môi trường cho tới nay diễn ra hết sức khó lường. Danh sách các công ty vi phạm thì ngày  một dài ra, những vi phạm về môi trường ngày một nhiều lên tuy nhiên lại chưa có những chế tài thích đáng cho từng trường hợp, từng đơn vị và mức độ vi phạm. Dưới đây là một số những câu chuyện về xử lý và phát hiện những sai phạm về xử lý nước thải và môi trường diễn ra thời gian gần đây.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Xử lý nhiều trường hợp gây ô nhiễm môi trường về nước thải

Thời gian gần đây có lẽ là tín hiệu báo động cho môi trường Việt Nam, khi mà hàng loạt những đơn vị từ...